Nơi mua ống nghiệm thủy tinh tại HCM

Trong các phòng thí nghiệm thì ống nghiệm thủy tinh là dụng cụ không thể thiếu